Medlemsnivåerna

Som kassamedlem i YTK har du rätt till det lagstadgade utkomstskydd som Allmänna arbetslöshetskassan YTK erbjuder.
Som komplett medlem drar du också nytta av medlemsförmånerna av YTK-Föreningen RF, exempelvis juridisk rådgivning om anställningsförhållandet.

Ett komplett medlemskap kostar endast 18 € mer per år än kassamedlemskapet. Det lönar sig verkligen att ansluta sig som medlem!

Medlemstjänsterna produceras av YTK-Föreningen. Ett komplett medlemskap faktureras per kalenderår.

Juridisk rådgivning om anställningsförhållandet

Är din uppsägning motiverad? Motsvarar uppsägningstiden dina år i arbetet? Som komplett medlem får du juridisk rådgivning om anställningsförhållandet hos advokatnätverket Opuslex till priset av ett normalt telefonsamtal.

Hjälp med jobbsökandet

Önskar du träning i att söka jobb? Vi erbjuder våra kompletta medlemmar hjälp med att hitta möjligheter att få jobb. Delta till exempel i våra rekryteringsdagar Rekrypäivät eller skaffa träning på nätet till medlemsförmånspris.

Försäkringar

Som komplett medlem omfattas du också av den rättskyddsförsäkring som är avsedd för medlemmarna i YTK-Föreningen samt av en olycksfallsförsäkring för fritiden. Kom ihåg att studera försäkringsvillkoren för gruppförsäkringen!

Försäkringsskyddet för en komplett medlem utvidgas 1.1.2018

  • Professionell ansvars- och rättsskyddsförsäkring
  • Ersättningen för vårdkostnader för olyckor som inträffat under fritiden upp till 8000 euro

  • Förmåner i de personliga försäkringsprodukterna

Medlemsrabatterna

Dra nytta av de medlemsförmåner som våra samarbetspartner erbjuder! Som komplett medlem får du rabatt bl.a. på hotell, bränslen och virusskydd.

Uppdatera till komplett medlemskap!

Hör du redan till YTKs arbetslöshetskassa? Ta i bruk tilläggsskydd och medlemsförmåner för kompletta medlemmar för bara 18 € per år!

18

FRÅN KASSAMEDLEM TILL KOMPLETT MEDLEM