Rekrydagarna 2017

  • Helsingfors
  • TAmmerfors
  • Helsingfors
  • åbo
  • Helsingfors
  • uleåborg

  Som komplett medlem har du möjlighet att gratis delta i rekryteringsevenemangen som ordnas av  YTK-Föreningen. Vid det ambulerande evenemanget kring temat En god dag får du

  • aktuell information om hur det går till att söka jobb i dag
  • tips om hur du identifierar och för fram ditt eget kunnande

  Anmälan

  De 100 första ryms med på tillställningarna. Anmälan börjar på den här sidan ungefär en månad före evenemanget.  Träning på nätet i att söka jobb

  Den här tjänsten finns endast för kompletta medlemmar i YTK, sådana som hör både till arbetslöshetskassan och YTK-Föreningen.

  Som komplett medlem har du möjlighet att till medlemsförmånspris delta i Cimson Koulutuspalveluts utbildning på nätet i att söka jobb, där du får entusiasm och idéer för jobbsökandet. När du fått koderna kan du i en månads tid studera i din egen takt oberoende av tid och plats.

  Utbildningen på webben kan kompletteras med individuell handledning. Då ger utbildaren dig i slutet av träningen en handledande respons om de dokument för jobbsökandet och den virtuella intervju som du gjort.

  Träningens 10 steg

  1. Introduktion
  2. Karriärplanering
  3. Eget kunnande
  4. Arbetsmarknaderna
  5. Marknadsföringen av kunnandet
  6. Jobbsökandets metafärdigheter
  7. Jobbsökandets texter
  8. Jobbsökandets kommunikation per telefon
  9. Arbetsintervju
  10. Plan för jobbsökandet

  Pris
  Träning på nätet 20 €
  Träning på nätet och individuell respons 60 €

  Priset faktureras en månad efter anmälan.

  Anmälan


  Tillbaka till jobben

  Denna tjänst finns tillgänglig endast för YTK:s kompletta medlemmar, vilka hör till både arbetslöshetskassan och YTK-Föreningen.

  Ifall du har blivit uppsagd eller hotas av uppsägning, kan du komma med i stödprogrammet för jobbsökande, vilket ordnas i samarbete av YTK-Föreningen, ManpowerGroup och Right Management. Stödprogrammet tränar till ett effektivt jobbsökande med resultat.

  Programmen Tillbaka till jobben varar alternativt 2, 3 eller 6 mån. och målet för dem är att deltagaren snabbt igen ska placera sig på arbetsmarknaden. Under träningen får du till ditt förfogande en egen karriärtränare som hjälper dig med att kartlägga din egen styrka, precisera ditt karriärmål och starta en effektiv jobbsökarkampanj. Du får ett skräddarsytt individuellt stöd för dina egna behov och din situation i alla skeden av jobbsökandet.

  Studera innehållen och priserna för de olika programalternativen innan du lämnar en begäran om att ta kontakt.

  Anmäl dig genom att lämna en begäran om att ta kontakt ifall​​​​​​​

  • du är en arbetstagare och önskar att ManpowerGroup kontaktar dig på nytt för att stödja dig att bli sysselsatt

  • du är representant för en arbetsgivaren och vill höra mera om hur du kan utnyttja medlemsförmånen i din egen organisation