GÖR SÅ HÄR OM DU BLIR ARBETSLÖS

Genast

1.

Du måste registrera dig hos TE-byrån som arbetslös arbetssökande för att få inkomstrelaterad dagpenning. Därför ska du göra din anmälan senast den första dagen som du är arbetslös. Enklast gör du detta på TE-byråns webbplats. Din anmälan kan inte göras retroaktivt, så glöm inte att göra den.

Efter 2 veckor​​​​​​​

2.

När du har varit arbetslös i två veckor kan du lämna in din första ansökan om dagpenning till oss. Enklast gör du det i OmaYTK-tjänsten. Tjänsten ger dig råd och vägleder dig i hur du fyller i din ansökan och hur du lägger till bilagorna som behövs.

När du anger den första arbetslöshetsdagen i ansökan föreslår OmaYTK en ansökningsperiod på två veckor till en söndag. Använd den ansökningsperiod som OmaYTK föreslår. Det här underlättar behandlingen av ansökan och betyder att du får dina pengar snabbare.

När vi börjar betala dagpenningen finns det en självrisktid i början av arbetslösheten, under vilken vi inte kan betala dagpenning.

Om arbetslösheten fortsätter, ansöker du om dagpenning i perioder på fyra veckor eller en månad. Kom ihåg att hålla jobbsökningen i kraft vid TE-byrån.

Kom också ihåg att vi bara kan betala ut inkomstrelaterad dagpenning tre månader retroaktivt, så skicka in din ansökan i tid!

När ansökan har lämnats in

3.

Nu kan du fokusera på det viktigaste – att hitta ett nytt jobb. Vi behandlar din ansökan om dagpenning så snart som möjligt. Om din ansökan saknar viktiga bilagor ber vi om dem så snart som möjligt. Kom ihåg att du som fullvärdig medlem i YTK har möjlighet att använda YTK-föreningens sysselsättningsfrämjande medlemstjänster samt dess omfattande försäkringar för arbetslivet.

Vem kan få inkomstrelaterad dagpenning och vem kan inte?

Det finns vissa villkor och hinder för att få inkomstrelaterad dagpenning. När du ansöker om dagpenning kontrollerar vi de här villkoren för dig.

Det viktigaste villkoret för att få inkomstrelaterad dagpenning är att du är medlem i en arbetslöshetskassa och har uppfyllt arbetsvillkoret på 26 kalenderveckor under ditt medlemskap och innan du blev arbetslös.

Den inkomstrelaterade dagpenningen är avsedd att trygga din utkomst under arbetslösheten. Om du har andra inkomster kan det därför hända att du inte får inkomstrelaterad dagpenning. Den inkomstrelaterade dagpenningen ska också stödja dig i ditt jobbsökande. TE-byrån hjälper dig med detta. Om du inte söker jobb kan TE-byrån anse att du inte längre har rätt till arbetslöshetsförmån.