Om du blir arbetslös

Genast

1.

Du kan få inkomstdagpenning först efter du har anmält dig i TE-byrån som arbetslös arbetssökande. Gör det alltså senast den första dagen av arbetslöshet. Det enklaste är att anmäla dig på TE-byråns webbsidor. Anmälningen kan inte träda i kraft i efterhand – glöm den alltså inte.

Om två veckor

2.

Då arbetslösheten varat i två veckor, kan du skicka oss din första ansökan om dagpenning. Detta är lättast att göra i tjänsten OmaYTK. Tjänsten vägleder dig medan du fyller i din ansökan och då du ska bifoga nödvändiga bilagor.

Då du anger den första arbetslöshetsdagen i din ansökan föreslår OmaYTK en ansökningsperiod som sträcker sig två veckor framåt till söndag. Följ ansökningstiden som föreslås av OmaYTK för att underlätta handläggningen av din ansökan och snabbare få dina pengar.

Om arbetslösheten fortsätter ska du ansöka om dagpenning var fjärde vecka eller en gång per månad. Kom ihåg att hålla jobbsökningen i kraft på TE-byrån.

Kom ihåg att vi kan betala ut dagpenning retroaktivt för högst tre månader. Lämna därför in ansökan till oss senast tre månader efter den dag från vilken du vill ansöka om dagpenning.

När du har skickat ansökan

3.

Nu kan du koncentrera dig på det viktigaste – att söka efter ett nytt jobb. Vi behandlar din ansökan så snart som möjligt. Om din ansökan saknar väsentliga bilagor kontaktar vi dig genast.  Kom ihåg att som komplett medlem i YTK har du en möjlighet att utnyttja sysselsättningsfrämjande medlemstjänster, till exempel genom att delta i vår Rekrydag eller att skaffa träning i jobbsökning på webben för medlemspriset.

Vem kan få inkomstdagpenning och vem inte?

Det finns några förutsättningar och hinder för att få inkomstdagpenning. När du ansöker om dagpenning granskar vi dem för dig.

Den väsentligaste förutsättningen för inkomstdagpenning är att du har uppfyllt medlems- och arbetsvillkoret av 26 kalenderveckor.

Inkomstrelaterad dagpenning är avsedd för att trygga din utkomst under tiden som arbetslös. Därför kan inkomstdagpenning nödvändigtvis inte utbetalas om du har andra inkomster. Därtill är inkomstdagpenningens syfte att stöda ditt arbetssökande. TE-byrån hjälper dig med det. Om du försummar jobbsökningen kan TE-byrån anse att du inte längre har rätt till arbetslöshetsförmån.