Vår telefontjänst (öppen mån-tors kl 10-14) är nu upptagen. Vårt kundtjänstkontor i Loimaa är stängt tillsvidare.Ta kontakt via OmaYTK.  

Om du blir arbetslös

Genast

1.

Du kan få inkomstdagpenning först efter du har anmält dig i TE-byrån som arbetslös arbetssökande. Gör det alltså senast den första dagen av arbetslöshet/permittering. Det enklaste är att anmäla dig på TE-byråns webbsidor. Anmälningen kan inte träda i kraft i efterhand – glöm den alltså inte.

​​​​​​​När du anmäler dig som arbetssökande i TE-byråns webbtjänst, så förvissa dig om att du också gör en uppskattning av servicebehovet samt ett serviceförslag. Utan dem avslutas ditt jobbsökande inom några dagar efter anmälningen.

Om två veckor

2.

När arbetslösheten eller permitteringen har pågått för två veckor kan du skicka oss den första ansökan. Det enklaste sättet är att göra den på elektroniska tjänsten OmaYTK. Tjänsten hjälper dig med att fylla i ansökan och bifoga nödvändiga bilagor. Om arbetslösheten fortgår, ansök om dagpenning i perioder om en månad. 

När du har skickat ansökan

3.

Nu kan du koncentrera dig på det viktigaste – att söka efter ett nytt jobb. Vi behandlar din ansökan så snart som möjligt. Om din ansökan saknar väsentliga bilagor kontaktar vi dig genast.  Kom ihåg att som komplett medlem i YTK har du en möjlighet att utnyttja sysselsättningsfrämjande medlemstjänster, till exempel genom att delta i vår Rekrydag eller att skaffa träning i jobbsökning på webben för medlemspriset.

Vem kan få inkomstdagpenning och vem inte?

Det finns några förutsättningar och hinder för att få inkomstdagpenning. När du ansöker om dagpenning granskar vi dem för dig.

Den väsentligaste förutsättningen för inkomstdagpenning är att du har uppfyllt medlems- och arbetsvillkoret av 26 kalenderveckor.

Inkomstrelaterad dagpenning är avsedd för att trygga din utkomst under tiden som arbetslös. Därför kan inkomstdagpenning nödvändigtvis inte utbetalas om du har andra inkomster. Därtill är inkomstdagpenningens syfte att stöda ditt arbetssökande. TE-byrån hjälper dig med det. Om du försummar jobbsökningen kan TE-byrån anse att du inte längre har rätt till arbetslöshetsförmån.