Vår telefontjänst (öppen mån-tors kl 10-14) är nu upptagen. Vårt kundtjänstkontor i Loimaa är stängt tillsvidare.Ta kontakt via OmaYTK.  

Räkna ut
din dagpenning

Förhöjd förtjänstdel om du deltar i sysselsättningsfrämjande service
Inkomst/förmåner som minskar dagpenningen

Din dagpenning

Dag

Brutto
Skatt
Netto

Månad

Brutto
Skatt
Netto

Värdena som användes i räkning

Lönen som ligger till grund för dagpenningen
Daglön

Dagpenningens belopp har räknats ut utifrån de uppgifter du gett och det är riktgivande. Den här uträkningen är inte bindande för arbetslöshetskassan, för även andra uppgifter, som inte finns här, kan också påverka beloppet.