Vi servar OmaYTK 15.6. klo 7.00-9.00. Under servicen kan tjänsten inte användas. Vi beklagar!

Räkna ut
din dagpenning

Förhöjd förtjänstdel om du deltar i sysselsättningsfrämjande service
Inkomst/förmåner som minskar dagpenningen
Uppskattning för skattekort Kalkylatorn hjälper dig att uppskatta den inkomstrelaterade dagpenningen för hela arbetslöshetsperioden. Du kan använda uppskattningen när du beställer ett nytt skattekort från skattemyndigheterna.

Din dagpenning

Dag

Brutto
Skatt
Netto

Månad

Brutto
Skatt
Netto

Värdena som användes i räkning

Lönen som ligger till grund för dagpenningen
Daglön

Dagpenningens belopp har räknats ut utifrån de uppgifter du gett och det är riktgivande. Den här uträkningen är inte bindande för arbetslöshetskassan, för även andra uppgifter, som inte finns här, kan också påverka beloppet.

Om du anmälde inkomster av deltidsarbete, brukar kalkylatorn tillfälligt ända fram till 30.6.2021 en förhöjd skyddsdel (500 e/mån.) Det resultat som kalkylatorn uppger stämmer ej, om på din dagpenning tillämpas den tidigare gällande skyddsdelen (300 e/mån.).