Beräkna
din dagpenning

Med dagpenningsräknaren kan du räkna ut en uppskattning på din inkomstrelaterade dagpenning eller alterneringsersättning.

Förhöjd förtjänstdel Personer som deltar i sysselsättningsfrämjande service
Inkomster/förmåner som minskar dagpenningen
Uppskattning för skattekort Med hjälp av räknaren kan du uppskatta beloppet på din inkomstrelaterade dagpenning för hela arbetslöshetstiden.

Din dagpenning

Dag

Brutto
Skatt
Netto

Månad

Brutto
Skatt
Netto

Värdena som användes i räkning

Lönen som ligger till grund för dagpenningen
Daglön

Dagpenningens belopp har räknats ut utifrån de uppgifter du gett och det är riktgivande. Den här uträkningen är inte bindande för arbetslöshetskassan, för även andra uppgifter, som inte finns här, kan också påverka beloppet.


Har du tryggat din utkomst?

Du har rätt till inkomstrelaterad dagpenning endast om du är medlem i en arbetslöshetskassa. Bli medlem hos oss för att trygga din utkomst.