Om du blir permitterad

Gör så här om du blir permitterad

 1. Genast. Anmäl dig vid TE-byrån som arbetslös arbetssökande senast den första permitteringsdagen. Enklast gör du detta på TE-byråns webbplats. Din anmälan kan inte göras retroaktivt, så glöm inte att göra den. Det är viktigt att du anmäler dig, eftersom vi endast kan betala ut inkomstrelaterad dagpenning om din jobbsökning är i kraft.

  Var noggrann när du gör din anmälan. Svara på bedömningen av servicebehov och gör en jobbsökningsplan. Svara också att du är tillgänglig på arbetsmarknaden och att du är redo att söka och ta emot heltidsarbete. Det här kan kännas märkligt för dig som är permitterad, men beredskapen att söka jobb är en arbetskraftspolitisk förutsättning för att få inkomstrelaterad dagpenning, också för permitterade.
 2. Efter 2 veckor. När du har varit permitterad i två veckor kan du lämna in din första ansökan om dagpenning till oss. Enklast gör du det i OmaYTK-tjänsten. Tjänsten ger dig råd och vägleder dig i hur du fyller i din ansökan och hur du lägger till bilagorna som behövs.

  När du anger den första permitteringsdagen i ansökan föreslår OmaYTK en ansökningsperiod på två veckor till en söndag. Använd den ansökningsperiod som OmaYTK föreslår. Detta underlättar behandlingen av ansökan, varmed du får dina pengar snabbare.

  Använd den ansökningsperiod som OmaYTK föreslår, som är fyra veckor eller en månad, om arbetslösheten eller permitteringarna fortsätter. Ändra ansökningsperioden endast om vi begär det eller om din permittering upphör. Om du gör ändringar i ansökningsperioden blir det svårare att behandla ansökan automatiskt, varmed det tar längre att behandla din ansökan.

  Kom ihåg att hålla jobbsökningen i kraft vid TE-byrån under hela permitteringstiden. Kom också ihåg att du endast kan söka om inkomstrelaterad dagpenning tre månader retroaktivt, så skicka in din ansökan i tid!
 3. När du har skickat in din ansökan kan du ta det lugnt. Vi behandlar din ansökan om dagpenning så snart som möjligt. Om det saknas uppgifter från din ansökan frågar vi efter dem så snart som möjligt.


Vem kan få inkomstrelaterad dagpenning?

Det finns vissa villkor och hinder för att få inkomstrelaterad dagpenning. När du ansöker om dagpenning kontrollerar vi de här villkoren för dig.

Det viktigaste villkoret för att få inkomstrelaterad dagpenning är att du är medlem i en arbetslöshetskassa och har uppfyllt arbetsvillkoret på 26 kalenderveckor under ditt medlemskap och innan du blev permitterad.

Den inkomstrelaterade dagpenningen är avsedd att trygga din utkomst under permitteringen. Om du har andra inkomster kan det därför hända att du inte får den inkomstrelaterade dagpenningen i sin helhet, eller över huvud taget.

Användbara länkar när du ansöker om dagpenning