Vi servar OmaYTK 15.6. klo 7.00-9.00. Under servicen kan tjänsten inte användas. Vi beklagar!

Gör så här, om du blir permitterad

 1. Omedelbart. Anmäl dig till TE-byrån som arbetslös arbetssökande senast den första permitteringsdagen. Anmälan gör du enklast via TE-byråns nättjänst. Anmälan kan inte träda i kraft retroaktivt, så glöm inte bort att göra den. Anmälan är viktig eftersom vi inte kan betala inkomstrelaterad dagpenning för en period under vilken du inte är registrerad arbetssökande.

  Var noggrann när du gör din anmälan. Svara på bedömningen av servicebehov och gör upp en jobbsökningsplan. När du tillfrågas, ange att du är tillgänglig för arbetsmarknaden och att du är redo att ansöka om och ta emot en heltidsanställning. Detta kan tyckas märkligt, men att vara redo att söka arbete är också en permitterads skyldighet och ett arbetsmarknadspolitiskt krav för utbetalning av inkomstrelaterad dagpenning.
 2. Efter 2 veckor. Efter två veckors permittering kan du lämna in din första ansökan om dagpenning till oss. Behändigast går det i tjänsten OmaYTK. Tjänsten ger dig råd och guidar dig om hur du fyller i din ansökan och lägger till nödvändiga bilagor.

  När du anger första permitteringsdagen i ansökan föreslår OmaYTK en ansökningsperiod som sträcker sig två veckor framåt till söndag. Acceptera den ansökningsperiod som OmaYTK föreslår. Detta underlättar behandlingen av din ansökan och du får dina pengar snabbare.

  Om din arbetslöshet eller permittering fortsätter, följ den ansökningstid som OmaYTK föreslår, som är fyra veckor eller en månad. Ändra ansökningstiden endast om vi begär det eller din permittering upphör. Ändringar i ansökningstiden minskar möjligheterna till automatisering och behandlingen av din ansökan räcker längre.

  Kom ihåg att hålla din jobbsökning giltig på TE-byrån under hela permitteringen. Kom också ihåg att dagpenning kan ansökas endast för tre månader retroaktivt, så skicka din ansökan i tid!
 3. När din ansökan är skickad kan du andas ut och ta det lugnt. Vi kommer att behandla din ansökan om dagpenning så snart som möjligt. Om någon information saknas på din ansökan, begär vi den av dig omgående.

Vem kan få inkomstrelaterad dagpenning?

Det finns vissa villkor och hinder för att få inkomstrelaterad dagpenning. När du ansöker om dagpenning, kontrollerar vi den för dig.

Den viktigaste förutsättningen för rätten till inkomstrelaterad dagpenning är att du är medlem i arbetslöshetskassan och har uppfyllt arbetsvillkoret på 26 kalenderveckor under medlemskapet före permitteringen.

Den inkomstrelaterade dagpenningen är avsedd att trygga din försörjning under permitteringen. Därför kan inkomstrelaterad dagpenning eventuellt inte betalas ut i sin helhet eller alls om du har andra inkomster.

Dessa är till nytta när du ansöker om dagpenning