Inkomstregistret fixas på tisdagen 4.10. kl. 18-24. Då går det inte att hämta inkomstuppgifterna från inkomstregistret för en ansökan. Du kan, om du så önskar, ändå skicka ansökan, vi hämtar inkomstuppgifterna senare.

Statistik kring handläggningstiderna

Handläggningstider 4.10.​​​​​​​2022

I statistiken över handläggningstiderna kan du se datumet på de ansökningar som vi behandlar för närvarande.

Antalet ansökningar varierar och vi får till exempel många ansökningar vid månadsskiftet. När vi har väldigt många ansökningar att behandla kan din ansökan ha statusen “mottagen” i flera dagar. Då förlängs också handläggningstiden.

Ansökningar som handläggs
Mottagna
Handläggningstid
​​​​​​i dagar
I kön sammanlagt st.
Första ansökan
30.9.
4
566
Fortsatt ansökan, ​​​​​ ​​​​
​​​​​​​som medför ändringar eller arbete
30.9.
3
5 626
Fortsatt ansökan,
​​​​​​​som medför inga ändringar eller arbete
4.10.
0
0
Meddelanden som skickas via OmaYTK
3.10.
1
419

En fortsatt ansökan som inte har några ändringar jämfört med tidigare behandlas automatiskt på ankomstdagen och då är handläggningstiden 0 dagar. Det dröjer dock två bankdagar innan pengarna finns på ditt konto.

Läs mer om ändringar i ansökan om dagpenning på vår webbplats. 

Om vi kan behandla din ansökan automatiskt skickar vi ett meddelande om betalning till OmaYTK inom 24 timmar. Om du inte får meddelande om betalning betyder det att din ansökan har överförts till handläggningskön.

 • Tabellen anger mottagningsdagen för de ansökningar som vi behandlar idag. Kolumnen “Ansökningar som behandlas” anger typ av ansökan och “Mottagna” anger datumet för när de ansökningar som vi behandlar idag har mottagits. Kolumnen "Handläggningstid i dagar" anger skillnaden i kalenderdagar mellan ansökningarnas mottagningsdatum och dagens datum. Datumet för innevarande dag räknas inte med.

 • Statistiken ger en uppfattning om hur lång tid det tar för oss att behandla ansökningarna just nu. Statistiken säger ingenting om hur situationen ser ut framöver. Under coronaepidemin kan handläggningstiderna öka på kort tid om vi får många ansökningar samtidigt.

  De första ansökningarna handläggs i den ordning de kommer in. Vi ber om mer information vid behov.

  Om din arbetslöshet eller permittering fortsätter och du gör en fortsatt ansökan, som inte har några ändringar jämfört med tidigare, betalas din ansökan ut automatiskt. Pengarna finns på ditt konto inom två bankdagar efter ansökans ankomstdag.

  Om vi inte har hunnit behandla din föregående ansökan betalar vi däremot inte din fortsatta ansökan automatiskt. Oroa dig inte: när vi behandlar din föregående ansökan behandlar vi din fortsatta ansökan samtidigt.

  Om din fortsatta ansökan omfattar arbetsdagar eller någon som helst ändring, handlägger vi ansökan manuellt. Vi ber om mer information vid behov.

 • Handläggningstiden anges i kalenderdagar i tabellen ovan. Handläggningstiden är skillnaden mellan dagens datum och datumet då de ansökningar som behandlas i dag har mottagits, men så att innevarande dag inte räknas med. När vi till exempel 8.10 behandlade första ansökningar som mottagits 29.9, var handläggningstiden 9 dagar: skillnaden mellan de två datumen, exklusive den sista dagen, dvs. 8.10.

 • Den handläggningstid som anges i statistiken är inte samma som den tid du måste vänta från det att du har skickat in din ansökan tills dagpenningen är på ditt konto. Handläggningstiden beaktar inte den tid som går åt till att emot ansökan, bankdagarna för överföringen av betalningen, eller helgdagar som påverkar överföringen.

  Statistiken visar hur situationen ser ut just nu. Den berättar inte hur det ser ut i fortsättningen. Vi kan till exempel få en stor mängd ansökningar på en gång och då tar det längre för oss att behandla ansökningarna som mottagits den dagen. Med andra ord kan handläggningstiden öka även om antalet ansökningar i kön minskar. Handläggningstiden i statistiken anger således inte hur länge det tar för oss att behandla en ansökan; den anger snarare hur länge det tar för oss att behandla en stor mängd ansökningar.

  Vi kan inte alltid slutföra en påbörjad handläggning genast efter att vi tagit den till behandling. Det kan till exempel bero på att vi måste be om utredningar eller om ett utlåtande från TE-byrån. 

  Observera också att handläggningstiden varierar beroende på vilken typ av ansökan det gäller. Det tar längst att behandla de första ansökningarna, eftersom de kräver mest manuellt arbete. Å andra sidan går en fortsatt ansökan utan ändringar till betalning automatiskt och då är handläggningstiden 0 dagar. Om den fortsatta ansökan innehåller arbetsdagar eller andra ändringar, måste ansökan behandlas manuellt och kräver några dagars handläggningstid.

 • Vi strävar efter att svara inom två arbetsdagar. Det här kan variera. Vi kan också svara snabbare, men när vi har kö kan det dröja lite längre. Många ansöker till exempel om dagpenning vid månadsskiftet, vilket innebär att vi får fler meddelanden då. Den brådaste tiden på året är januari–februari. Det beror främst på att arbetslösheten brukar vara högst då, på att det blir nytt skatteår och på att vi skickar ut fakturorna för medlemsavgifterna. Vi meddelar på OmaYTK om svarstiderna är längre än vanligt.

  Tabellen nedan visar svarstiderna i kalenderdagar. I regel svarar vi endast under vardagar, så ett meddelande som har skickats på en fredag besvaras inte inom två dager, utan först efter helgen.


Statistik över antalet ansökningar

Ansökningar
3.10.
Sammanlagt från
​​​​​​​början av 2021
Totalt 2020
Mottagna första ansökningar
204
39 231
109 869
Mottagna fortsatta ansökningar
2 589
420 101
673 937
Behandlade ansökningar
3 185
463 765
783 995
Ansökningar som inte är behandlade
6 192
-
-

Övrig statistik över YTK:s verksamhet

Samtal
3.10.
Sammanlagt från
​​​​​​​början av 2021
2020 totalt
Inkommande samtal
508
98 148
151 785
Besvarade samtal
452
73 276
106 083
Svarsprocent
89 % %
75 % %
69,89 %
Meddelanden
3.10.
Sammanlagt från
​​​​​​​början av 2021
2020 totalt
Mottagna meddelanden
863
158 030
-
Skickade meddelanden
1 138
201 795
322 860
Meddelanden som väntar på svar
419
-
-
Chattkonversationer
3.10.
Sammanlagt från
​​​​​​​början av 2021
2020 totalt
Konversationer med chatbotten Iiris
155
37 002​​​​​​​
115 240
Konversationer med kundrådgivare
12
5 027
12 559
Personal
Antal personer
Rådgivning och förmånsbehandling
155
Stödfunktioner
52
Antal medlemmar
4.10.
Antal medlemmar sammanlagt
513 123