Vi servar OmaYTK 15.6. klo 7.00-9.00. Under servicen kan tjänsten inte användas. Vi beklagar!

Handläggningstider 14.6.2021​​​​​​​

Vi uppdaterar den här sidan vardagar kl. 9.00 med aktuell information om nya mängder ansökningar, samtal och meddelanden.  I OmaYTK kan du följa behandlingsläget för din egen ansökan.

I dag under behandling
Ansökan
​​​​​​​inkommit
Kötid
​​​​​​​(dagar)
I kö
​​​​​​​totalt
Första ansökan
7.6.
7
321
Ytterligare ansökan
10.6.
4
1 204
Meddelanden i OmaYTK
10.6.
4
812

De ytterligare ansökan som inte innehåller arbetstimmar, lönebetalningsdagar eller andra inkomster, bilagor eller annan ny information, kan behandlas automatiskt under samma dag som ansökan skickas in. Om ansökan har några som helst förändringar i jämförelse med föregående ansökan, om föregående ansökan är ännu obehandlad eller om vanliga fyra veckors eller ett månads ansökningsperiod har ändrats, styrs ansökan till behandlingskön för ytterligare ansökan.

 • Tabellen visar vilken dag de ansökningar inkommit som behandlas i dag. Kolumnen “Behandlas” anger typ av ansökan och "Anlänt" anger datum för ankomst av den äldsta ansökan som behandlas idag. Kolumnen "Behandlingstid i dagar" anger skillnaden kalenderdagar mellan ansökningens ankomstdatum och dagens datum. Innevarande dags datum beaktas inte.

 • Statistiken ger en uppfattning om hur lång tid det normalt tar för oss att behandla ansökningar för tillfället. Men statistiken avser inte framtiden. Under coronaepidemin kan behandlingstiderna öka på kort tid, om det kommer många ansökningar på en gång.

  Vi kommer att behandla de första ansökningarna i ankomstordning. Om det behövs, kommer vi att be dig om mer information.

  Om arbetslösheten eller permitteringen fortsätter och du skickar in en förlängningsansökan utan några ändringar skett efter din tidigare ansökan, kommer din ansökan om förlängning att gå till automatisk utbetalning som syns på ditt konto två arbetsdagar efter att ansökan kommit in.

  Om vi inte har haft tid att behandla din tidigare ansökan, kommer vi inte direkt att betala beloppet i den nya förlängningsansökan. Oroa dig inte; när din tidigare ansökan är i tur att behandlas kommer vi samtidigt även att behandla din nya förlängningsansökan.

  Om förlängningsansökan innehåller ändringar i antalet arbetsdagar eller någonting annat, kommer vi att behandla dessa ansökningar manuellt. Om det behövs, kommer vi att be dig om mer information.

 • I tabellen ovan anges handläggningstidens längd i kalenderdagar. Handläggningstiden motsvarar skillnaden mellan dagens datum och ankomstdagen för de ansökningar som behandlas idag, så att innevarande dags datum inte beaktas. När vi den 8.10. behandlade de första ansökningarna som hade inkommit den 29.9 var handläggningstiden skillnaden mellan de två dagarna frånräknat den sista dagen, dvs. 9 dagar.

 • Den handläggningstid som visas i statistiken är inte den tid du förväntar dig från den dag du skickar in din ansökan tills dagpenningen finns på ditt konto. Handläggningstiden anger varken den tid det tar att ta emot ansökan eller de bankdagar som krävs för betalning eller de helger som påverkar dem.

  Statistiken ger en bild av detta ögonblick. Statistiken säger ingenting om framtiden. Ett stort antal ansökningar kan till exempel tas emot på en gång medan vi mer ingående behandlar ansökningar som redan tagits emot samma dag. Med andra ord kan handläggningstiden i dagar öka, även om antalet ansökningar i kön minskar. Handläggningstiden anger därför inte hur länge vi kommer att behandla en enda ansökan; den säger mer om den tid på vilken vi kan behandla ett stort antal ansökningar.

  Vi kanske inte nödvändigtvis genast kan behandla alla ansökningar klart, även om handläggningen påbörjas. Detta kan till exempel vara fallet om vi måste begära förtydliganden eller om Arbets- och näringsbyråns utlåtande saknas.

  Observera också att handläggningstiden varierar beroende på vilken typ av ansökan det gäller. Handläggningstiden för de första ansökningarna är den längsta, då handläggningen av dem kräver mest manuellt arbete. Å andra sidan går en förlängningsansökan utan ändringar automatiskt till betalning, varför handläggningstiden för den är 0 dagar. Om en förlängningsansökan innehåller arbetsdagar eller andra förändringar, kräver behandlingen manuellt arbete och handläggningstiden kan omfatta några dagar.


Statistisk information om antalet ansökningar

Ansökningar
11.-13.6.
Totalt från årets 2021 början
Totalt 2020
Mottagna första ansökningar
189
31 356
109 869
Mottagna ytterligare ansökningar
3 407
360 300
673 937
Behandlade ansökningar
3 138
398 532
783 995
Obehandlade ansökningar
1 525
-
-

Övriga statistiska uppgifter om YTK:s verksamhet

Telefonsamtal
11.-13.6.
Totalt från årets 2021 början
2020 totalt
Mottagna telefonsamtal
329
70 710
151 785
Besvarade telefonsamtal
290
52 548
106 083
Meddelanden
11.-13.6.
Totalt från årets 2021 början
2020 totalt
Mottagna meddelanden
-
90 219
213 293
Besvarade meddelanden
-
141 750
322 860
Obesvarade meddelanden
812
-
-
Personerna bakom det arbete som utförts
Antal personer
Rådgivning och förmånshantering
243
Stödfunktioner
49
Medlemmar i YTK
14.6.2021
Medlemmar
505 899