Vår telefontjänst är öppen mån-tors kl 10-14. Vårt kundtjänstkontor i Loimaa är stängt tillsvidare.

Statistik över antalet ansökningar, samtal och meddelanden

Vi uppdaterar den här sidan vardagar kl. 9.00 med aktuell information om nya mängder ansökningar, samtal och meddelanden.  I OmaYTK kan du följa behandlingsläget för din egen ansökan.

I dag 11.8. under behandling
Ansökan
​​​​​​​inkommit
Kötid
​​​​​​​(dagar)
I kö
​​​​​​​totalt
Första ansökan
29.6.
43
6 076
Ytterligare ansökan
8.7.
34
16 101
Meddelanden i OmaYTK
10.8.
1
658

De ytterligare ansökan som inte innehåller arbetstimmar, lönebetalningsdagar eller andra inkomster, bilagor eller annan ny information, kan behandlas automatiskt under samma dag som ansökan skickas in. Om ansökan har några som helst förändringar i jämförelse med föregående ansökan, om föregående ansökan är ännu obehandlad eller om vanliga fyra veckors eller ett månads ansökningsperiod har ändrats, styrs ansökan till behandlingskön för ytterligare ansökan.


  • Inkomna ansökningar
  • Behandlade ansökningar

  • Inkomna ansökningar
  • Behandlade ansökningar

Ansökningar
10.8.
Totalt från årets 2020 början
Totalt 2019
Mottagna första ansökningar
299
85 770
45 201
Mottagna ytterligare ansökningar
2 808
407 393
427 292
Behandlade ansökningar
3 837
474 795
473 331
Obehandlade ansökningar
22 177
-
-
Telefonsamtal
10.8.
Totalt från årets början
Mottagna telefonsamtal
566
101 954
Besvarade telefonsamtal
507
72 189
Meddelanden
10.8.
Totalt från årets början
Mottagna meddelanden
710
146 975
Besvarade meddelanden
1 521
199 242
Obesvarade meddelanden
658
-
Personerna bakom det arbete som utförts
Antal personer
Förändring från årets början
Rådgivning och förmånshantering
218
+118
Stödfunktioner
44
+6
Medlemmar i YTK
11.8.
Medlemmar
475 671

Vi behandlar den första ansökan cirka tre veckor efter att ansökan har mottagits. Vid behov ber vi dig om tilläggsinformation för behandlingen av ansökan. De här ansökningarna orsakar anhopningar under coronakrisen.

Om du är helt arbetslös eller permitterad och din ytterligare ansökan inte innehåller några ändringar efter den tidigare ansökan, går ansökan automatiskt i betalning och betalningen syns på ditt konto två bankdagar efter att ansökan har kommit in. De här ansökningarna orsakar inte anhopningar under coronakrisen.

Om den ytterligare ansökan upptar arbetsdagar eller vilka ändringar som helst, behandlar vi de här ansökningarna manuellt. Om det behövs begär vi tilläggsuppgifter av dig. Dessa ansökningar åstadkommer anhopningar under coronakrisen.