Vad är YTK?

Allmänna arbetslöshetskassan YTK är en obunden och självständig arbetslöshetskassa.
​​​​​​​Vi är öppen för alla löntagare.

Det är vårt uppdrag att ordna utkomstskydd för våra medlemmar. Vi tryggar alltså din utkomst under tiden för arbetslöshet, permittering, deltidsarbete, företagsverksamhet i bisyssla samt alterneringsledighet.

När du är medlem i Allmänna arbetslöshetskassan YTK, kan du också ansluta dig till YTK-Föreningen.​​​​​​​YTK-Föreningen erbjuder extra tjänster som hänför sig till arbetslivet, såsom juridisk rådgivning om anställningsförhållandet, försäkringar samt stöd för jobbsökandet.

Från oss får du trygghet och stöd för din individuella arbetskarriär oberoende av bransch!

Finlands största och mångsidigaste medlemskår

Vi är stolta över våra medlemmar som representerar arbetstagare inom alla branscher. Det finns redan över 400 000 medlemmar i YTK. Det motsvarar nästan 19 procent av löntagare.

Vår önskan är att utveckla lagstiftningen så att i framtiden även företagare kan bli medlemmar i YTK. Då kan vi representera olika former av arbetande tillsammans.

Våra medlemmar är vår viktigaste resurs. Deras upplevelser av vår betjäning vägleder vårt varje utvecklingssteg. Med hjälp av den feedback som vi har fått från våra medlemmar har vi kunnat ta vår betjäning till toppen – vi tackar för det!   

19 %

Det finns redan över 400 000 medlemmar i YTK. Det motsvarar nästan 19 procent av löntagare.

 

Våra värden

 

Arbetslivets brobyggare

Arbetande är viktig. Världen förändras och yrkeskarriärer består allt oftare av varierande perioder. Vi ser till att du har skydd då du inte har ett jobb. Vi behandlar din utkomstskydd snabbt och ser till att utbetalning av dagpenningen inte försvårar mottagande av ett jobb.

Genom att samarbeta och hjälpa kollegor säkerställer vi att våra medlemmar får den bästa servicen möjligt.

Vi söker efter nya sätt att föra samman arbete och arbetstagare. Vi bygger nya tjänster som hjälper att uppmuntra varandra till ett alltid bättre arbetsliv.

Din guide

I händelse av arbetslöshet är vi här som din guide. Du behöver inte gruva dig för sakerna ensamt – det är en hederssak för oss att hjälpa dig med ibland komplicerat systemet för arbetslöshetsskydd. Om vi till exempel ber om tilläggsuppgifter, berättar vi varför vi behöver dem.

Var och en går sin individuella stig i arbetslivet. Vi önskar vägleda alla likvärdigt och erbjuda var och en råder till det bästa möjliga arbetslivet.

Orädd debattör

Alla utveckling börjar med öppen växelverkan. Vi vågar diskutera modigt om arbetslivet och om att ändra det.  Vi önskar vara direkt, rejäl och genuin. Utan mod förblir många saker osagda.

Vi vågar försöka, inspirera samt påverka saker så att vi kan stöda arbetslivet och människor bland det.