Vad är YTK?

YTK består av Allmänna arbetslöshetskassan YTK och YTK-Föreningen. Arbetslöshetskassans uppgift är att sörja för både kassamedlemmarnas och kompletta medlemmarnas utkomstskydd under arbetslöshet, permittering eller alterneringsledighet. YTK-Föreningen däremot erbjuder våra kompletta medlemmar tilläggsförmåner gällande arbetslivet, såsom juridisk rådgivning om anställningsförhållandet, försäkringar, medlemsförmåner och stöd i jobbsökning.

Med oss får du skydd och stöd på din individuella karriär, oavsett branschen!

Finlands största och mångsidigaste medlemskår

Man kan tillhöra YTK antingen som kassamedlem eller som komplett medlem. Som kassamedlem tillhör du bara Allmänna arbetslöshetskassan YTK och är berättigad till utkomstskydd. Som komplett medlem tillhör du dessutom YTK-Föreningen och på så sätt har du nytta av alla medlemsförmåner som YTK erbjuder.

Vi är stolta över våra medlemmar som representerar arbetstagare inom alla branscher. Det finns redan nästan 400 000 medlemmar i YTK. Det motsvarar nästan 17 procent av löntagare.

Vår önskan är att utveckla lagstiftningen så att i framtiden även företagare kan bli medlemmar i YTK. Då kan vi representera olika former av arbetande tillsammans.

Våra medlemmar är vår viktigaste resurs. Deras upplevelser av vår betjäning vägleder vårt varje utvecklingssteg. Med hjälp av den feedback som vi har fått från våra medlemmar har vi kunnat ta vår betjäning till toppen – vi tackar för det!   

17 %

Det finns redan nästan 400 000 medlemmar i YTK. Det motsvarar nästan 17 procent av löntagare.

 

Våra värden

 

Arbetslivets brobyggare

Arbetande är viktig. Världen förändras och yrkeskarriärer består allt oftare av varierande perioder. Vi ser till att du har skydd då du inte har ett jobb. Vi behandlar din utkomstskydd snabbt och ser till att utbetalning av dagpenningen inte försvårar mottagande av ett jobb.

Genom att samarbeta och hjälpa kollegor säkerställer vi att våra medlemmar får den bästa servicen möjligt.

Vi söker efter nya sätt att föra samman arbete och arbetstagare. Vi bygger nya tjänster som hjälper att uppmuntra varandra till ett alltid bättre arbetsliv.

Din guide

I händelse av arbetslöshet är vi här som din guide. Du behöver inte gruva dig för sakerna ensamt – det är en hederssak för oss att hjälpa dig med ibland komplicerat systemet för arbetslöshetsskydd. Om vi till exempel ber om tilläggsuppgifter, berättar vi varför vi behöver dem.

Var och en går sin individuella stig i arbetslivet. Vi önskar vägleda alla likvärdigt och erbjuda var och en råder till det bästa möjliga arbetslivet.

Orädd debattör

Alla utveckling börjar med öppen växelverkan. Vi vågar diskutera modigt om arbetslivet och om att ändra det.  Vi önskar vara direkt, rejäl och genuin. Utan mod förblir många saker osagda.

Vi vågar försöka, inspirera samt påverka saker så att vi kan stöda arbetslivet och människor bland det.