Vad är YTK?

Allmänna arbetslöshetskassan YTK är en obunden och självständig arbetslöshetskassa.
​​​​​​​Vi är öppen för alla löntagare.

Det är vårt uppdrag att ordna utkomstskydd för våra medlemmar. Vi tryggar alltså din utkomst under tiden för arbetslöshet, permittering, deltidsarbete, företagsverksamhet i bisyssla samt alterneringsledighet.

När du är medlem i Allmänna arbetslöshetskassan YTK, kan du också ansluta dig till YTK-Föreningen.​​​​​​​YTK-Föreningen erbjuder extra tjänster som hänför sig till arbetslivet, såsom juridisk rådgivning om anställningsförhållandet, försäkringar samt stöd för jobbsökandet.

Från oss får du trygghet och stöd för din individuella arbetskarriär oberoende av bransch!

Finlands största och mångsidigaste medlemskår

Vi är stolta över våra medlemmar som representerar arbetstagare inom alla branscher. Det finns redan över 480 000 medlemmar i YTK. Det motsvarar 20 procent av löntagare.

Vår önskan är att utveckla lagstiftningen så att i framtiden även företagare kan bli medlemmar i YTK. Då kan vi representera olika former av arbetande tillsammans.

Våra medlemmar är vår viktigaste resurs. Deras upplevelser av vår betjäning vägleder vårt varje utvecklingssteg. Med hjälp av den feedback som vi har fått från våra medlemmar har vi kunnat ta vår betjäning till toppen – vi tackar för det!   

20 %

Det finns redan över 480 000 medlemmar i YTK. Det motsvarar 20 procent av löntagare.

 

Våra värden

 

Förändringen är en möjlighet

Arbetet är viktigt. Vi vågar pröva, fråga och påverka sakerna, för att vi ska kunna stödja arbetslivet och dig.

Var och en av oss vandrar i arbetslivet längs en individuell stig. Vi söker nya sätt att förena arbete och arbetstagare.

Vi bygger upp nya tjänster, med vilkas hjälp vi förbättrar det finländska arbetslivet.

Det är inte lätt att förändras, för det behöver man stöd och djärvhet.

Din guide

När arbetslöshet drabbar, är vi din guide. Du behöver inte ensam grubbla på sakerna  – för oss är det en hederssak att hjälpa dig till och med i de besvärliga labyrinterna inom utkomstskyddet för arbetslösa. Om vi exempelvis ber om tilläggsuppgifter, talar vi om för vad vi behöver dem.

Var och en vandrar inom arbetslivet på en individuell stig. Vi vill vägleda och  förbereda jämlikt och erbjuda var och en vägkost för det bästa möjliga arbetslivet.

En djärv samtalspartner

Kommunikation är växelverkan, utbyte av gemensamma tankar. När vi delar kunskap och erfarenheter, kan vi utveckla det som är bra och ändra på det som är dåligt.

Vi diskuterar djärvt arbetslivet och hur det kan förändras. Vi vill vara rakt på sak, rejäla och uppriktiga. Utan djärvhet bli många saker osagda och därför missförstådda.