Att vara medlem i arbetslöshetskassan ger trygghet när arbetslivet medför omställningar. Det kan komma stunder i ditt liv när du överväger att avsluta ditt medlemskap hos oss. Lyckligtvis är de flesta situationerna sådana att det inte är nödvändigt att sluta. Se listan nedan för att veta hur du handlar i olika situationer.

 • Det är viktigt att hålla medlemskapet giltigt i arbetslöshetskassan. Fördelarna med YTK är en omfattande och flexibel medlemsservice, tydliga råd i svåra situationer, empatiskt bemötande och fungerande verktyg för olika skeden av medlemskapet.

  Om du ska ansluta dig till en fackförening är det bra att veta att medlemskap i YTK inte hindrar medlemskap i en fackförening. Du kan alltså samtidigt vara medlem i YTK och i din fackförening. Fackföreningsavgiften innefattar i allmänhet en medlemsavgift i en arbetslöshetskassa. Kontrollera att du inte i onödan betalar avgifter till en annan kassa om du stannar hos oss.

  Om du bestämmer dig för att lämna oss, tackar vi dig för ditt medlemskap. Du är alltid välkommen tillbaka! 

 • När du går i ålderspension behöver du inte längre arbetslöshetskassans tjänster.

  Medlemmar som går i pension skickar oss ofta trevliga meddelanden. Det är något vi uppskattar stort.

  Vi tackar dig för ditt medlemskap och önskar dig lycka och god hälsa i din nya tillvaro som pensionär!

 • I vissa situationer kan YTK:s medlemsavgift bli för mycket att betala. Vi beklagar att det för närvarande inte finns möjlighet att ansöka om befrielse från medlemsavgifter. Du kan ändå be om ytterligare betalningstid i vår medlemsservice, eller om möjlighet att betala i omgångar. Tveka inte att ta kontakt, vi hittar säkert en lösning.

 • Vi rekommenderar dig att ansluta dig till företagarkassan så fort som du arbetar som företagare på heltid. Det är endast som medlem i företagarkassan som du ackumulerar arbetsvillkoret för företagare. Kom ihåg att ansluta dig till företagarkassan inom en månad efter att du avslutat ditt tidigare medlemskap hos oss. På så vis har du skydd för en situation, där du blir arbetslös innan du uppfyllt kraven för företagarnas arbetsvillkor.

  Om du är både företagare och arbetstagare, kan du välja om du säkrar din utkomst hos oss eller i företagarkassan. Kontakta oss, om du funderar på saken, så hittar vi den bästa lösningen för dig, eller läs mer här.

 • Studier lönar sig alltid. Dessutom kan studier numera kombineras på många sätt med arbetslöshetsskyddet. Kom också ihåg att du kan ackumulera arbetsvillkoret under din studietid. Det ger trygghet efter utexamineringen.

  Enligt lagen om utkomstskyddet för arbetslösa förlorar du inte det arbetsvillkor som du redan har samlat in om du är utanför arbetsmarknaden av ett godtagbart skäl. Studier är en sådan acceptabel orsak. Om du alltså arbetade innan studierna började, behåller du dina insamlade arbetsveckor när du betalar medlemsavgiften även under studieperioden. Ett godtagbart skäl förlänger arbetsvillkorets granskningsperiod med upp till sju år. Medlemskapet i arbetslöshetskassan måste dock kvarstå, och den behåller du endast genom att betala medlemsavgiften.

 • En person som flyttar utomlands ska i regel gardera sig mot arbetslöshet i det land, där arbetet utförs. Undantaget utgörs av anställda på utlandskommendering, som arbetar för en finsk arbetsgivare. Dessa bör höra till en finsk arbetstagarkassa. Läs mer här.

 • Enligt lagen om utkomstskyddet för arbetslösa förlorar du inte det arbetsvillkor som du redan har samlat in om du är utanför arbetsmarknaden av ett godtagbart skäl. Moderskapsledighet, vårdledighet eller hemvårdsstöd för ett högst treårigt barn är sådana acceptabla orsaker. Om du alltså arbetade före ledigheten, behåller du dina insamlade arbetsveckor när du betalar medlemsavgiften normalt. Ett godtagbart skäl förlänger arbetsvillkorets granskningsperiod med upp till sju år. Medlemskapet i arbetslöshetskassan måste dock kvarstå, och den behåller du endast genom att betala medlemsavgiften.

 • Vi är ledsna att höra att din erfarenhet av oss inte varit den bästa.

  Vårt mål är att erbjuda den bästa kundservicen i Finland. Vi har definierat vad bra kundservice är genom kundupplevelser. När du inte är nöjd har något gått fel.

  Du är viktig för oss och om du inte redan har gett feedback om din upplevelse, skulle vi önska att du gör det. Du kan skicka respons via OmaYTK eller genom att kontakta kundtjänsten per telefon. Alla erfarenheter hjälper oss att lära oss och att fortsätta utveckla våra tjänster.

 • Enligt lagen om utkomstskyddet för arbetslösa förlorar du inte det arbetsvillkor som du redan har samlat in om du är utanför arbetsmarknaden av ett godtagbart skäl. Sjukledighet är en sådan acceptabel orsak. Om du alltså arbetade innan sjukledigheten började, behåller du dina insamlade arbetsveckor när du betalar medlemsavgiften normalt. Ett godtagbart skäl förlänger arbetsvillkorets granskningsperiod med upp till sju år. Medlemskapet i arbetslöshetskassan måste dock kvarstå, och den behåller du endast genom att betala medlemsavgiften.

 • Enligt lagen om utkomstskyddet för arbetslösa förlorar du inte det arbetsvillkor som du redan har samlat in om du är utanför arbetsmarknaden av ett godtagbart skäl. Värnplikt är en sådan acceptabel orsak. Om du alltså arbetade innan du inledde din tjänstgöring, behåller du dina insamlade arbetsveckor när du betalar medlemsavgiften normalt. Ett godtagbart skäl förlänger arbetsvillkorets granskningsperiod med upp till sju år. Medlemskapet i arbetslöshetskassan måste dock kvarstå, och den behåller du endast genom att betala medlemsavgiften.

Obs! Om du inte tänker betala medlemsavgiften för 2023, ange 1.1.2023 som datumet för utträde. Om du har betalat medlemsavgiften för hela året och träder ut ur kassan under året, ska du ange ditt kontonummer på utträdesblanketten för medlemsavgiftens återbetalning. Om det finns mer än 10 euro kvar av din medlemsavgift kan vi återbetala den på begäran.

Visste du det här?

91 % av dem som avslutade sitt medlemskap skulle rekommendera oss för sina vänner! Toppen!