Tillgänglighetsutlåtande

På YTK hjälper vi varje kund hos oss att klara av alla vändningar i arbetslivet, och därför vill vi ge dig en webbtjänst som bryr sig om dig som individ.

Vi strävar efter att säkerställa webbtjänstens tillgänglighet genom att se till att den uppfyller kraven i lagen om tillhandahållande av digitala tjänster.

Webbplatsen YTK.fi publicerades i mars 2018. Vi har bedömt tjänstens tillgänglighet tillsammans med en extern revisor i juni 2019. På basis av tillgänglighetsbedömningen har vi uppdaterat vår webbplats 15.11.2019.

OmaYTK -tjänsten publicerades i juni 2016. Vi har bedömt tjänstens tillgänglighet tillsammans med en extern revisor i juni 2019. Förändringar i tillgängligheten för OmaYTK publiceras i samband med andra utvecklingsarbeten under hösten 2020.

Detta tillgänglighetsutlåtande publicerades 10.6.2020.

  • Webbplatsen YTK.fi uppfyller till stor del kraven enligt lag.

    Oma.ytk.fi-tjänsten uppfyller för närvarande inte alla kritiska krav, men utvecklingsarbetet pågår för närvarande och en ny version kommer att publiceras hösten 2020.

  • Webbplatsen har några bilagor och pdf-blanketter som inte helt uppfyller tillgänglighetskraven. De flesta bilagorna och blanketterna har publicerats före den 23.9.2018. En plan har lagts upp för att förbättra tillgängligheten för bilagor och blanketter och dessa kommer att uppdateras inom en rimlig tid.

    Det finns vissa bilder, infografik och videor som inte innehåller alt-text eller undertexter. Alt texter och undertexter kommer att läggas till.

  • Du har rätt att av motiverade skäl och i tillgängligt format få de uppgifter du behöver för att utreda eller verkställa dina intressen, rättigheter eller skyldigheter. Om du inte får denna information från vår webbtjänst i ett tillgängligt format eller vill ge annan respons om tillgänglighet, skicka e-post till oss på adressen [email protected]. Vi svarar på din respons inom 14 dagar.

  • Om du först har gett oss respons på tillgänglighet, men inte är nöjd med svaret du har fått eller om du inte får något svar alls inom två veckor kan du anmäla detta till regionförvaltningsverket i Södra Finland. På webbplatsen för regionförvaltningsverket i Södra Finland förklaras utförligt hur man gör en anmälan och hur ärendet handläggs.